Szolgáltatások » Hamvasztás, Urnás temetés

Hamvasztás

Mára Magyarországon, sok nyugati országhoz hasonlóan, a hamvasztás népszerűbb lett a koporsós temetésnél. Az országos átlag körülbelül 60%-a hamvasztás, míg Budapesten az arány 70%-90% között van.

Hamvasztás esetén szükséges:
Amennyiben a halálozás otthon, valamint szociális intézményben történik, és a hozzátartozó a hamvasztásos temetés, /búcsúztatás, hamvak szórása/ mellett dönt, minden esetben szükség lesz a területileg illetékes a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának (ismertebb nevén ÁNTSZ) engedélyére. Ezen engedély beszerzéséhez a halottvizsgálati bizonyítvány „Temetést intéző, hozzátartozó” példányára van szükség. A mellőzési kérelmet a választott temetkezés irodája tölti ki, és juttatja el a Népegészségügyi osztályhoz. Természetesen ezt a hozzátartozó személyesen is intézheti. A kórházi haláleseteknél a kórház adja meg a hamvasztási engedélyt, a halottvizsgálati bizonyítvány 22. pontjának lepecsételésével, és  aláírásával.

Vállaljuk az elhunyt holttestének kórházból vagy halottasházból a hamvasztó üzembe történő szállítását. Elvégeztetjük a hamvasztást és ezután a hamvakat az Ön által meghatározott helyre, (temető, irodánk ) szállítjuk.
Szolgáltatásunk kiterjed a exhumált holttest hamvasztásos újratemetésére is. Ebben az esetben elintézzük a korábbi sírhely kihantolását, a holttest exhumálását, a holttest krematóriumba való elszállítását és a hamvak megfelelő helyre való visszaszállítását.
Mindezeket természetesen a hatályos jogszabályok szerint, a kegyeleti és egészségügyi szabályok betartása mellett.

Amennyiben az adott településen nem működik temetőgondnokság, vagy a temető fenntartó nem rendelkezik kizárólagossággal, vállaljuk az urnasírhelyek előkészítését (ásás), valamint a sírboltok nyitását, és takarítását.
Irodánkban kiválaszthatja az igényeknek megfelelő urnát, vagy urnakoporsót.
Továbbá segítünk a szükséges dokumentumok és iratok beszerzésében, és vállaljuk a kapcsolattartást a különböző intézményekkel.

Központi irodánkban az urnák és urnakoporsók széles választékával várjuk ügyfeleinket. A szerény kivitelű kerámia urnáktól, az exluzív kellékekig, igényeknek és ízlésüknek megfelelően választhat a hozzátartozó.

Ha a temetés idejére a meglévő sírkövet elbontják, vagy új sírhelyet vásárol a hozzátartozó, célszerű a sírhelyet megjelölni. Ezt az elhunyt vallása szerint, sírjelző kereszttel vagy fejfával tehetjük meg. Ezen sírjelzőkre felkerül az elhunyt neve, születési és halálozási éve.

Hamvak elvitele

Előfordul, hogy a hamvakat az ország egy másik pontján fogják öröknyugalomra helyezni, és a hozzátartozó viszi el a vállalkozóhoz a hamvakat. Erre abban az esetben van lehetőség, ha az adott település temetőgondnokságától, illetve a másik vállalkozótól érkezik egy befogadási nyilatkozat. Ez tartalmazza az elhunyt adatait, valamint az elhelyezés pontos helyét.

Ma még arra is van lehetőség, hogy a hozzátartozó hazavigye az elhunyt hamvait. Ez sok esetben anyagi megfontolásból de történik, de előfordul az is, hogy házaspárok -egyszerűen fogalmazva-, együtt szeretnének örök nyugalomra kerülni. Ebben az esetben a hamvasztást megrendelő hozzátartozó nyilatkozik arról,  a hamvakat a kegyeleti igényeknek megfelelően tárolja, és lehetőséget biztosít a rokonság és közeli barátok számára, hogy leróhassák kegyeletüket.

A hamvasztás többek között azért hódít egyre nagyobb teret, mert lényegesen kisebb anyagi ráfordítással jár. Ez nem minden esetben igaz, hiszen a hamvasztási szolgáltatás nem csupán a hamvasztásról szól, több tételből áll össze a végleges számla. Irodánkban tételes kimutatást kapnak a felmerülő költségekről, melyek a később kiállított számlán is a megrendelő lapnak megfelelően tűnnek fel.

Árainkról, központi irodánkban kaphatnak részletes felvilágosítást.