Szolgáltatások » Exhumálás

Az exhumálás – kihantolás – minden esetben engedélyköteles tevekénység, melyet kezdeményezhet az eltemettető, a hatóság, vagy a hozzátartozó. Az exhumálás során az elhunyt maradványait kiemelik a sírból. Leggyakrabban új sírhely létrehozása, költözés, bűncselekmény gyanúja, utólagos hamvasztás vagy sírhely, esetlegesen temető megszüntetése esetén fordul elő. A sírnyitáshoz szükség lesz a területileg illetékes a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának (ismertebb nevén ÁNTSZ) engedélyére, ha 25 évet nem meghaladó az elhalálozás, amennyiben meghaladja a 25 évet, abban az esetben a temető fenntartójától kell engedélyt kérni.  A kérelmet elutasíthatják akkor, ha fertőzés veszélye áll fenn, illetve, ha az 5 évet nem haladja meg az elhalálozás.
A maradványokat új koporsóban, és exhumáló zsákban is el lehet helyezni az új sírhelyben.

A legtöbb esetben az exhumálást akkor kérik, amikor az új közös családi sírhely, kripta elkészül, vagy a család más településre költözik. Van precedens az exhumált holttest hamvasztásos újratemetésére is. Ebben az esetben elintézzük a korábbi sírhely kihantolását, a holttest exhumálását, a holttest krematóriumba való elszállítását és a hamvak megfelelő helyre való visszaszállítását.

Exhumálás esetén keresse fel irodánkat, hogy pontos felvilágosítást kapjon annak menetéről, valamint a szükséges dokumentumokról. Az engedélyek beszerzését vállaljuk.