Általános tudnivalók

Teendők halál esetén

Amennyiben otthon történik a haláleset, a háziorvost (rendelési időn kívül az ügyeletes orvost) kell értesíteni, aki elvégzi a halott vizsgálatot és gondoskodik az elhunyt elszállításáról. Ön dönti el, melyik szolgáltatót hívja az orvos, ezért érdemes előzetesen tájékozódni az árakról.
Amennyiben szerettük kórházban halt meg, az ügyintézést célszerű mindig az intézményben kezdeni. Ilyenkor a hozzátartozót tájékoztatják arról, hogy a haláleset körülményei megkövetelik-e az elhunyt boncolását. Amennyiben sem az intézmény, sem a hozzátartozó nem ragaszkodik a boncoláshoz, a szükséges dokumentumok aláírása után lehet menni a választott temetkezési vállalkozóhoz, aki meghatalmazással átveheti a további hivatali ügyintézést.

Anyakönyvezés:

A halotti anyakönyvezést a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatal végzi. 2014. július 1. óta működik az Elektronikus Anyakönyvi rendszer, melyben sok adat rögzítésre került. Amennyiben a születés, házasság, halálozás ezen időpont előtt történt, jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja az ügyintézést az alábbi iratok megléte.

• Halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példánya
• Statisztikai lap / kórház felvételi irodája álltja ki/
• Születési anyakönyvi kivonat
• Személyi igazolvány, vagy más, személyazonosító igazolvány
• Érvényes útlevél (ha van)
• Plasztik kártya formátumú jogosítvány (ha van)
• Lakcímkártya (ha van)
Az elhunyt családi állapotának igazolására:
• Ha házas volt: házassági anyakönyvi kivonat
• Ha elvált: válást igazoló okirat, bírósági végzés
• Ha özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Hamvasztás esetén szükséges:

Amennyiben a halálozás otthon, valamint szociális intézményben történik, és a hozzátartozó a hamvasztásos temetés, /búcsúztatás, hamvak szórása/ mellett dönt, minden esetben szükség lesz a területileg illetékes a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának (ismertebb nevén ÁNTSZ) engedélyére. Ezen engedély beszerzéséhez a halottvizsgálati bizonyítvány „Temetést intéző, hozzátartozó” példányára van szükség. Ezen engedély beszerzéséhez a választott temetkezés irodájában tud segítséget kapni.