Szolgáltatások » Elhunyt szállítás

Az elhunytak szállítását törvény szabályozza. Temetkezésünk gépkocsijai ezen feltételeknek megfelelnek, biztosítva a kegyeleti igények és szabályok betartását. Az elhunytak szállítását különféle módon kell végezni, attól függően a halál hol következett be.

Otthoni – házi elhunyt esetén

A házi-, ügyeletes orvos megállapította a halál tényét, kiállította a halottvizsgálati bizonyítványt, valamint a szállítási engedélyt, akkor lehet hívni a vállalkozót. Legtöbbször a halál beálltán után két órával szállítható a holttest. Munkatársaink a megadott címre, megadott időpontra érkeznek. Van lehetőség az elhunyt helyszíni öltöztetésére. Fontos, hogy mindig a hozzátartozó dönti el, melyik vállalkozás szolgáltatását kívánja igénybe venni!

Idős-otthonban elhunyt esetén

Ha hozzátartozója speciális ellátásra szorul, és otthonba költözik, már a beköltözéskor célszerű megjelölni, melyik vállalkozást hívja az intézmény, ha eljön az idő. Ne érezze morbidnak ezt a nyilatkozatot, hiszen manapság sok pénzt takaríthat meg, ha az a vállalkozás szállítja el az elhunytat, amelyik a temetést is végzi. Ne fogadjon el olyan kifogást, hogy az intézménynek szerződése van temetkezési vállalkozással! Mindig a hozzátartozó dönti el, melyik vállalkozás szolgáltatását kívánja igénybe venni! Az elhunyt szállításának menete, megegyezik a házi elhalálozás ügymenetével.

Mindkét fenti esetben előfordulhat, hogy az ügyeletes, vagy kezelőorvos elrendeli az elhunyt boncolását. Ez legtöbbször a hirtelen bekövetkező halál esetén fordul elő. Ilyenkor az elhunytat az illetékes patológiai osztályra szállítjuk.

Kórházban elhunyt esetén

Először azt a kórházi osztályt kell felkeresnie, ahol az elhunytat ápolták. Lehet kérni az elhunyt boncolásának mellőzését, amennyiben ezt törvényi lehetőségek megengedik. Fontos, hogy a boncolás mellőzéi engedély megérkezése időbe telik. Amíg az elhunyt biztosan nem szállítható, semmiképp nem szabad temetési időpontot szervezni, hiszen az illetékes patológia, bármikor felülbírálhatja a kérvényt. Minden intézmény másképp működik. Vannak olyan helyek ahol az elhunytat csak előkészítve/öltöztetve adják át. Ilyenkor az öltözet ruhát (alsó és felsőruházat) vagy a patológiai osztályon, vagy pedig a választott temetkezésnél kell leadni. Ilyenkor a szállításkor történik meg az elhunyt öltöztetése. Ügyfeleinket megkímélendő kérjük, hogy a ruházatot irodánkba hozzák be. Az esetleges felmerülő költségeket a szállításkor kifizetjük, és majdan mikor a szolgáltatás fizetése történik, ez a számla is kiegyenlíthető.

Vállaljuk a külföldön elhunyt magyar állampolgárok hazaszállításának megszervezését, itt elhunyt külföldi állampolgárok hazaszállítását, a szükséges dokumentumok beszerzésének lebonyolítását. Valamint az elhunyt hazaszállítását követően igény szerint az magyarországi temetés teljes körű megszervezését, lebonyolítását. Rövid határidővel.

Rendőrség értesítése:
A rendkívüli halál esetén szükséges, nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén. Előfordulhat, hogy a halottvizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri. Ilyenkor az elhunytat az illetékes igazságügyi orvosszakértővel rendelkező patológiai osztályra szállítjuk. Itt is fontos megjegyezni, hogy a hozzátartozó dönti el, melyik vállalkozót értesítse a rendőrség helyszínelő munkatársa.

Törvények:
(Tv 1999) 35. § (1) Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban (szállítókoporsóban) lehet.
(2) Rendkívüli halálesetekkel összefüggő halottszállításról külön jogszabály rendelkezik. folytatás…
36. § (1) Holttest, urna külföldre történő szállításához – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a rendeltetési hely szerinti ország hatóságának, valamint az elhalálozás helye szerint egészségügyi államigazgatási szervnek az engedélye szükséges.
(2) Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát.
(3) A nemzetközi halottszállítás egyéb feltételeit külön jogszabály tartalmazza.
Vhr 43.§ (3) A szállításra használt koporsón belül fém koporsót kell használni, amennyiben a szállítás vonaton, hajón, légi járművön, illetve külföldre történik. .
Vhr 46.§ (4) Halottnak külföldről Magyarországra való szállításához az engedélyt a magyar konzuli tisztviselő adja ki. Az engedélyezésnél a belföldi helyközi halottszállításra vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe kell venni azzal az eltéréssel, hogy a kettős koporsó használata minden esetben kötelező. A rendeltetési helyen – a temető fenntartója (üzemeltetője) értesítése alapján – az intézet a szállítmányt ellenőrzi, a halottszállítási engedélyt bevonja és megőrzi.